Language: English > Phần mềm dự đoán xổ số Power 6/55 Việt Nam (công cụ miễn phí)

cập nhật thông tin

Last Updated: 2022-06-25 (Saturday)

RECENT RESULT: 14,17,31,35,37,40(28)

* Cập nhật: Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy (sau 20:30 JST)

* Thời gian cập nhật là Giờ chuẩn Nhật Bản (JST). ICT (Giờ Đông Dương) = JST-2

Cập nhật có thể bị trì hoãn do hoàn cảnh. Trong trường hợp đó, vui lòng đợi một lúc.

Tính năng

Phần mềm này chỉ chọn ba số dự kiến, kiểm tra số lần xuất hiện của các số khác khi các số đó xuất hiện và kiểm tra tính tương thích với các số khác.

[Cách sử dụng phần mềm Power 6/55]

Chọn ba số

   

Vui lòng chọn ba số dự kiến. (các số 1-55)

Đồ thị kết quả 100 lần trước đây của Power 6/55 rất hữu ích khi dự đoán ba số.

[Đồ thị kết quả 100 lần trước đây của Power 6/55]

Phạm vi dữ liệu trong quá khứ

Vui lòng chọn phạm vi dữ liệu trong quá khứ sẽ được nhắm mục tiêu. (Tất cả dữ liệu từ ngày 1 tháng 8 năm 2017.)

BONUS NUMBER

Vui lòng chọn có đưa số lần xuất hiện của BONUS NUMBER vào dữ liệu hay không.

Kết quả được hiển thị bên dưới.

* Phần mềm này đang kiểm tra tính tương thích với các số khác cho từng số trong ba số đã chọn. Nếu có hai số dự kiến trong cùng một ngày, thì tổng số đó sẽ được cộng hai lần.

tiếp xúc

Mailto: deshio18*yahoo.co.jp (Please change * to @)