Language: English > Cách sử dụng phần mềm dự đoán Power 6/55 (Xổ số Việt Nam)

About Power 6/55 Prediction software

Phần mềm này sẽ hiển thị những con số tương thích với những con số đó bằng cách chọn ba con số dự kiến.

[Phần mềm dự đoán xổ số Power 6/55 Việt Nam (công cụ miễn phí)]

Chương trình nói về việc đề cập đến dữ liệu trong quá khứ và điều tra sự tương thích của ba số đã chọn với các số khác. Đếm số lần xuất hiện của một số.

Và kiểm tra sự tương thích giữa ba con số bạn chọn và những con số khác.

Kết quả là, dự báo tiếp theo được hiển thị ở trên cùng.

Dự đoán tiếp theo hiển thị ba con số dự kiến bạn đã chọn và ba con số hàng đầu tương thích với những con số đó.

Tuy nhiên, nếu con số tương thích thứ ba và thứ tư xảy ra cùng một số lần, thì con số thứ ba được hiển thị như là dự đoán tiếp theo.

Cho dù số có cùng số lần xuất hiện được hiển thị ở thứ 3 hay thứ 4 thì đó chỉ là theo quy tắc sắp xếp lại chương trình.

Vì vậy khi sử dụng dự đoán tiếp theo, hãy đưa ra nhận định dựa trên tổng số lần xuất hiện.

Kết quả sẽ rất khác nhau tùy thuộc vào phạm vi dữ liệu trong quá khứ đã chọn. Nếu bạn không thể thu hẹp các con số, hãy thay đổi phạm vi dữ liệu trong quá khứ.

Cách sử dụng phần mềm dự đoán Power 6/55

Phần mềm này rất dễ sử dụng.

Đầu tiên, hãy duyệt qua "Đồ thị kết quả 100 lần trước đây của Power 6/55" và tự dự đoán ba con số.

[Đồ thị kết quả 100 lần trước đây của Power 6/55]

Sau đó, chỉ cần chọn ba số dự kiến, chọn phạm vi các bản vẽ trong quá khứ, chọn có bao gồm số THƯỞNG hay không, và nhấn nút "Dự đoán".

Phần mềm Power 6/55

Ví dụ: nếu bạn chọn 15, 21 và 26, đặt phạm vi mục tiêu là 500 lần cuối cùng, đặt nó không bao gồm số THƯỞNG và nhấn nút "Dự đoán", thông tin sau sẽ được hiển thị.

Ví dụ về Power 6/55

Trong ảnh chụp màn hình ở trên, trong 500 dữ liệu gần đây nhất, khi 15 xuất hiện, 20 nghĩa là 4 lần, 24 nghĩa là 4 lần và 11 xuất hiện 4 lần.

Khi 21 xuất hiện, nghĩa là 20 ra 9 lần, 24 ra 9 lần và 11 ra 8 lần.

Khi 26 xuất hiện, nghĩa là 20 ra 9 lần, 24 ra 8 lần và 11 ra 9 lần.

Phần mềm này không phải là phần mềm dự đoán hoàn hảo vì bạn phải tự mình dự đoán ba con số bằng cách sử dụng "Đồ thị kết quả 100 lần trước đây của Power 6/55".

Tuy nhiên, bạn chỉ cần dự đoán ba con số, và những con số còn lại có thể dựa vào xác suất xuất hiện trong quá khứ.

Số lần một số xuất hiện phụ thuộc vào phạm vi dữ liệu trong quá khứ, vì vậy hãy so sánh dữ liệu với 100 lần gần nhất, 200 lần gần nhất và 500 lần gần nhất.

(Tất cả dữ liệu từ ngày 1 tháng 8 năm 2017.)

Nó là một phần mềm kiểm tra sự tương thích giữa ba số do bạn tự chọn cho đến khi bạn cảm thấy mệt mỏi và các số khác.

Vì vậy, có thể nói nó là một phần mềm hỗ trợ dự đoán, nhưng tôi cho rằng khả năng trúng cao hơn là chỉ nhìn vào "Đồ thị kết quả 100 lần trước đây của Power 6/55".

Nút phân tích

Một nút phân tích đã được thêm vào ngày 25 tháng 9 năm 2022.

Khi bạn nhấp vào nút phân tích, bạn có thể kiểm tra tính tương thích của từng số đã chọn với các số khác có cùng cài đặt như khi đưa ra dự đoán.

Chính sách quyền riêng tư và Liên hệ

Trang web này lấy dữ liệu xổ số từ Vietlott. Tuy nhiên, nó chưa được sự cho phép của bất kỳ cơ quan chính phủ Việt Nam nào.

Trang web này được điều hành bởi một cá nhân vì mục đích sở thích. Đây không phải là trang web chính thức hoặc được ủy quyền của Vietlott.

Phần mềm và biểu đồ dự đoán nhằm giúp bạn đưa ra dự đoán.

Vui lòng tự chịu rủi ro khi mua vé số.

Nguồn dữ liệu xổ số

Truyền tải thông tin người dùng bên ngoài

Chính sách bảo mật và Tuyên bố từ chối trách nhiệm

E-Mail: deshio18*yahoo.co.jp (Please change * to @)