Language: English > Cách sử dụng phần mềm Dự đoán Vietnam Power 6/55 (công cụ miễn phí ver.)

Giới thiệu về phần mềm Dự đoán Power 6/55 Việt Nam (phiên bản khác)

Phần mềm này kiểm tra và tổng hợp dữ liệu xổ số trong quá khứ để xem những con số nào có sẵn trong lần rút thăm tiếp theo.

[Phần mềm dự đoán xổ số Power 6/55 Việt Nam (công cụ miễn phí khác ver.)]

Ví dụ: nếu lần rút thứ 10 có các số 1, 2, 3, 4, 5 và 6 thì tất cả các số của lần rút thứ 11 (ví dụ: 7, 8, 9, 10, 11 và 12) sẽ được lưu trong các số đó.

Ví dụ: Lưu trữ "7, 8, 9, 10, 11, 12" trong "1" và "7, 8, 9, 10, 11, 12" trong "2" ...

Điều này cho phép chúng tôi tìm ra những con số xuất hiện trong bản vẽ theo sau bản vẽ trong đó xuất hiện "1" hoặc "2".

Kết quả là hiển thị dự đoán tiếp theo ở trên cùng.

Tuy nhiên, nếu số lần xuất hiện của số thứ sáu và số thứ bảy có khả năng tương thích tốt là như nhau thì số thứ sáu sẽ được hiển thị dưới dạng dự đoán tiếp theo.

Việc các số có số lần xuất hiện giống nhau hiển thị ở ô thứ 6 hay thứ 7 chỉ là theo đúng quy định sắp xếp lại chương trình.

Vì vậy, khi sử dụng dự đoán tiếp theo, hãy đưa ra nhận định dựa trên tổng số lần xuất hiện.

Kết quả sẽ thay đổi đáng kể tùy thuộc vào phạm vi của các bản vẽ trong quá khứ. Nếu bạn không thể giới hạn số lượng ở mức 6, vui lòng thay đổi phạm vi của các bản vẽ trước đây.

Cách sử dụng phần mềm Dự đoán Vietnam Power 6/55 (phiên bản khác)

Phần mềm này dễ sử dụng.

Theo mặc định, kết quả xổ số trước đó được chọn. Các cài đặt mặc định về cơ bản là ổn.

Chỉ tự mình chọn số nếu bạn muốn phân tích các số cụ thể.

* Khi tự mình chọn các số, hãy đảm bảo rằng các số không trùng nhau.

Đồ thị kết quả 100 lần trước đây của Power 6/55 rất hữu ích khi chọn số cho mình.

[Đồ thị kết quả 100 lần trước đây của Power 6/55]

Sau đó, chọn phạm vi các bản vẽ trước đây và có bao gồm số THƯỞNG hay không rồi nhấn nút "Dự đoán".

* Nếu bạn đặt bao gồm số THƯỞNG, số THƯỞNG sẽ được coi giống như các số chính. Nói cách khác, nếu không có số THƯỞNG, 6 số được nhắm mục tiêu mỗi lần và với số THƯỞNG, 7 số (6 + 1) được nhắm mục tiêu mỗi lần.

Power 6/55 software

Ví dụ: khi số được chọn là cài đặt mặc định thứ 935 "20, 27, 36, 43, 45, 47, (35)", nếu bạn nhấn nút "Dự đoán" với số xổ số được nhắm mục tiêu đã đặt đến 300 lần gần đây nhất không có số THƯỞNG, thông tin sau sẽ được hiển thị.

Power 6/55 example

Trong ảnh chụp màn hình ở trên, trong 300 dữ liệu gần đây nhất, khi 23 xuất hiện, 20 có nghĩa là 6 lần, 27 có nghĩa là 5 lần, 36 có nghĩa là 4 lần, 43 có nghĩa là 8 lần, 45 có nghĩa là 5 lần và 47 có nghĩa là 5 lần.

Số lần xuất hiện của một số tùy thuộc vào phạm vi dữ liệu trong quá khứ, vì vậy hãy so sánh dữ liệu với 100 lần gần nhất, 200 lần gần đây nhất và 500 lần mới nhất.

(* Tất cả dữ liệu từ ngày 1 tháng 8 năm 2017.)

Nút phân tích

Power 6/55 Analysis

Khi nhấp vào nút phân tích, bạn có thể kiểm tra dữ liệu tiếp theo cho từng số đã chọn với cài đặt tương tự như dự đoán.

Chính sách quyền riêng tư và Liên hệ

Trang web này lấy dữ liệu xổ số từ Vietlott. Tuy nhiên, nó chưa được sự cho phép của bất kỳ cơ quan chính phủ Việt Nam nào.

Trang web này được điều hành bởi một cá nhân vì mục đích sở thích. Đây không phải là trang web chính thức hoặc được ủy quyền của Vietlott.

Phần mềm và biểu đồ dự đoán nhằm giúp bạn đưa ra dự đoán.

Vui lòng tự chịu rủi ro khi mua vé số.

Nguồn dữ liệu xổ số

Truyền tải thông tin người dùng bên ngoài

Chính sách bảo mật và Tuyên bố từ chối trách nhiệm

E-Mail: deshio18*yahoo.co.jp (Please change * to @)